Održivi razvoj

Pružamo novosti ali i praktične smjernice za poslovanje

u skladu sa principima održivog razvoja.

Kontaktirajte nas

Fokus
na kvalitetne informacije

Donosimo najnovije vijesti o aktuelnim temama iz svijeta 

društveno odgovornog poslovanja.

NOVOSTINauči više

Naš fokus 

Promjena paradigme

Promjena paradigme

Tradicionalni način razmišljanja u ekonomiji je fokusiran na maksimizaciju profita - nužno je promijeniti paradigmu i učiniti ekonomiju održivijom.

Pročitaj više

Održivi razvoj

Održivi razvoj

Učesnici na konvencionalnim i islamskim tržištima sve više shvataju značaj i posvećuju pažnju održivom razvoju. 

Pročitaj više

Osnaživanje zajednice

Osnaživanje zajednice

Etikonomija je nevladin i neprofitni projekat koji ima za cilj osnaživanje zajednice i širenje saradnje sa drugim NVO u svijetu iz ove oblasti.

Pročitaj više