Vještačka inteligencija u islamskim finansijama

Vještačka inteligencija u islamskim finansijama

Dostignuća u oblasti vještačke inteligencije (AI – artificial intelligence en.) su vrijedna divljenja kada se posmatraju samo iz perspektive nauke i tehnologije, kao alat za postizanje složenih ciljeva. AI sistemi imaju fascinantne rezultate i ogroman potencijal za ljude koji žive u naprednim tehnološkim društvima međutim, moramo skrenuti pažnju na činjenicu da AI istraživački programi (ne)namjerno pokušavaju da afirmišu tvrdnju da je um samo mašina, nametajući nova uvjerenja o ljudskoj prirodi.Slaba vještačka inteligencija se odnosi na sisteme koji su programirani da riješe širok spektar problema, ali rade u okviru unaprijed određenog ili definisanog opsega funkcija. S druge strane jaka AI se odnosi na mašine koje pokazuju ljudsku inteligenciju. Još uvijek nemamo jaku AI u svijetu, ai iz perspektive islamske tradicije, svijest i ljudska mentalna svojstva ne mogu se svesti samo na fizički aspekt niti se mogu kvantitativno izraziti određenom kalkulacijom. U ovom pogledu postoji kategorički jaz kojeg je nemoguće premostiti. Prema tome, kada razmatramo AI sistem, moramo ih staviti u jednu vrstu etičkog okvira, koji može smanjiti potencijalne negativne efekte zloupotrebe tehnologije.

AI se danas koristi i razvija u svim oblastima nauke i tehnologije, bilo da se radi o berzi ili medicinskoj dijagnostici. Tokom posljednje decenije ljudi su pohranili ogromnu količinu podataka na raznim serverima širom svijeta, a tolika količina podataka je zlatni rudnik informacija koji može pomoći u rješavanju raznih problema – na primjer medicinske i genetske baze podataka koriste se za poboljšanje lijekova za razne bolesti; bankarske transakcije za poboljšanje njihove sigurnosti i dr.

U finansijama AI ima potencijal da transformiše poslovne modele tržišta trgovine i kredita, tako što generiše efikasnost, smanjuje trenje i poboljšava ponudu proizvoda. Posebno je od pomoći u korporativnim finansijama jer može bolje predviđati i procijeniti kreditni rizik. Ovakva vrsta tehnologije kao što je mašinsko učenje (machine learning) može pomoći u realizaciji kredita i smanjenju finansijskog rizika. Osim toga, AI sistemi pomažu bankama u borbi protiv pranja novca ( AML ) pomoću rješenja za otkrivanje ilegalnih izvora novca. U islamskim finansijama razvoj AI je između ostalog doveo do upotrebe pametnih ugovora (smart contracts) i Robo Advisor Islamic Banking-a. Robo Islamic Advisor je prva automatizirana islamska investicijska platforma na svijetu koja ima za cilj da omogući pristup upravljanju halal portfoliom, smatra se prvom svjetskom automatiziranom etičkom investicijskom platformom.

Finansijska pismenost u oblasti islamskih finansija je od ogromne važnosti, neophodna je za podizanje svijesti javnosti o islamskom poslovanju. Shodno tome, program podizanja finansijske pismenosti, korporativne obuke mogu zamijeniti Robo Mentori. Pored toga, pametni ugovori mogu podržati islamske finansijske proizvode, pojednostaviti poslovanje islamskih finansijskih institucija i automatizirati cijeli ugovorni proces. Naravno, odredbe i zakonski uslovi moraju biti ispunjeni na način koji može osigurati usklađenost sa Šerijatom, odnosno osnovnim etičkim principima ovog modela finansija.

 
 

Related Articles