Svjetski samit vlada ispituje ulogu javnog i privatnog sektora u rješavanju problema rasipanja hrane

Svjetski samit vlada ispituje ulogu javnog i privatnog sektora u rješavanju problema rasipanja hrane

Izvještaj se fokusira na zemlje Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC), budući da su one  posebno osjetljive na pitanje gubitka i rasipanja hrane, između ostalog, zbog svoje tople i suhe klime i velikog oslanjanja na uvoz hrane.

Objavljen je novi izvještaj od strane Svjetskog samita vlade, u partnerstvu s konsultantom za globalno upravljanje, Oliverom Wymanom, pod nazivom „Gubitak i otpad hrane: GCC rješenja za globalni izazov“. Izvještaj naglašava važnost saradnje između vlade i privatnog sektora u smanjenju gubitka hrane i otlada  te ubrzanje napretka ka postizanju  12.3 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Izvještaj se fokusira na zemlje Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC), budući da su one posebno osjetljive na pitanje gubitka i rasipanja hrane, između ostalog, zbog svoje tople i suhe klime i velikog oslanjanja na uvoz hrane.

Izvještaj naglašava potrebu za uspostavljanjem jasnih ciljeva i odgovarajućih metodologija mjerenja u skladu sa Globalnim protokolom o gubicima i otpadu hrane kako bi se problem bolje kvantificirao.

Također preporučuje višestruki pristup za smanjenje gubitka i rasipanja hrane, kao što je uvođenje novih propisa, udvostručenje napora za podizanje svijesti i korištenje inovativnih tehnologija.

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), broj ljudi koji se suočavaju s hroničnim nedostatkom hrane dostigao je 828 miliona u 2021. godini, a očekuje se da će se situacija samo pogoršati u budućnosti.

Do 2050. godine predviđa se da će svjetska populacija dostići 9,77 milijardi, što predstavlja dodatni pritisak na globalne lance vrijednosti hrane. Gubitak i rasipanje hrane smatra se ključnom komponentom sigurnosti hrane - FAO procjenjuje da se jedna trećina trenutne svjetske proizvodnje hrane baca ili gubi godišnje. Stručnjaci vjeruju da bi bilo moguće eliminirati glad u svijetu postizanjem nultog gubitka i rasipanja hrane, što će transformirati naš svijet.

Izvještaj naglašava ulogu vlade u rješavanju pitanja vezanih za hranu i otpad, te ulogu privatnog sektora koji raste, ali je još uvijek ograničen u odnosu na vladu. Sa svojih jedinstvenih pozicija, oni mogu olakšati saradnju između učesnika iz javnog i privatnog sektora. Po pitanju životne sredine i prirodnih resursa, vlade imajumogućnost da utiču na ponašanje privatnog sektora putem podsticaja ili kažnjavanja. Nedostatak znanja o ovom pitanju među krajnjim potrošačima pogoršava situaciju, a vlade su u dobroj poziciji da povećaju svijest.

Mohamed Yousef Al Sharhan, zamjenik generalnog direktora Organizacije Svjetskog samita vlade, rekao je da je Svjetski samit vlade globalna platforma za saradnju vlade i privatnog sektora u povećanju svijesti o sigurnosti hrane, otpadu i lancima snabdijevanja, koji zauzvrat utiču na ekonomiju, životnu sredinu i društvo, budući da je sigurnost hrane povezana sa ekonomskom stabilnošću koja omogućava zajednicama da imaju resurse koje stvaraju bolju budućnost.

Dodao je da istraživanje inovativnih i održivih rješenja, te promoviranje globalne saradnje između vlada i privatnog sektora, predstavlja novi korak ka poduzimanju neophodnih radnji kako bi se osigurali održivi modeli potrošnje i proizvodnje.

Izvještaj također baca svjetlo na različite mjere koje su usvojile regionalne vlade za rješavanje ovog pitanja.

Kao dio svoje nacionalne strategije za sigurnost hrane, Saudijska Arabija ima za cilj prepoloviti gubitak i rasipanje hrane do 2030. godine, u skladu sa svojom posvećenošću ciljevima UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Zastupnik strategije, Organizacija za žito Saudijske Arabije (SAGO) uvela je nekoliko inicijativa za rješavanje problema FLW-a, počevši od sveobuhvatne osnovne studije za cijelu Kraljevinu koja je pokrenuta 2019. Studija, koja je najsveobuhvatnija u GCC-u, kreirana je na uzorku koji obuhvata preko 50.000 ljudi, pokrivajući svaku od 13 regija Saudijske Arabije.

Druge značajne inicijative uključuju Nacionalni program za smanjenje gubitaka i rasipanja hrane, koji ima za cilj podizanje svijesti o ovoj temi u cijeloj zemlji, kao i povećanje učešća privatnog sektora.

U međuvremenu, UAE su razvili ambicioznu strategiju sigurnosti hrane, koja ima za cilj da ih pozicionira kao vodeću naciju na Globalnom indeksu sigurnosti hrane (GFSI) do 2051. GISI je široko korišten, globalno referentni alat, koji je razvio Economist Impact Organizacija, dio Economist grupe. Strategija se sastoji od pet programa, od kojih je jedan posvećen smanjenju gubitka i rasipanja hrane, u skladu sa UN-im  ciljevima održivog razvoja 12.3.

Nadalje, Katar je razvio strategiju sigurnosti hrane koja se bavi gubicima i rasipanjem hrane, a također se obavezao na UN-ove ciljeve održivog razvoja 12.3. Zemlja ima planove za pokretanje sveobuhvatnog i integriranog programa za rješavanje ove teme, počevši od nacionalne osnovne studije. Ovo označava pomak ka holističkom  pristupu upravljanju problemom, koji se kroz istoriju rješavao putem kampanja podizanja svijesti i oslanjanja na privatni sektor u uvođenju inovativnih rješenja.

Sabri Hamade, autor i partner Oliver Wyman-a, rekao je: "Vlade u GCC-u su se hitno pozabavile ovim pitanjem, a inicijative koje su pokrenute nastavile su da dobijaju na snazi. Nadalje, ove intervencije javnog sektora su sve više podržane od strane  privatnog sektora i društva. Gubitak i rasipanje hrane ima društveni, ekološki i ekonomski uticaj, stoga je saradnja na pronalaženju i implementaciji rješenja sada od najveće važnosti za sigurnost, prosperitet i pravičnost budućnosti našeg svijeta.”

Izvještaj je službeno predstavljen na WGS 2023, koji je održan u Dubaiju od 13. do 15. februara 2023. godine, pod pokroviteljstvom Njegovog Visočanstva šeika Mohammeda bin Rashid Al Maktouma, potpredsjednika, premijera i vladara Dubaija.

 

Izvor: ZAWYA 

Related Articles