Ko može poboljšati održivost poslovanja?

Ko može poboljšati održivost poslovanja?

Svaki pojedinac može poduzeti korake da živi i radi održivije, ali kada je riječ o poboljšanju održivosti u poslovanju, postoje ljudi koji su u poziciji da utiču na promjenu.

Vlasnici preduzeća i organizacioni lideri

Ostvarivanje promjena u cijeloj organizaciji zahtjeva obuku organizacionog vodstva i vještine za donošenje efikasnih odluka odozgo prema dolje. Vlasnici preduzeća i lideri koji posjeduju organizacione vještine imaju mogućnost da donose strateške odluke o održivosti koje su od koristi preduzeću, njegovim zaposlenima, klijentima i planeti. Lideri su možda najvažnija karika u lancu. Vlasnici i rukovodioci imaju intelektualnu pronicljivost da identifikuju najefikasnije strategije i inicijative održivosti, kao i moć da promene politiku i podstaknu inovacije.

Poslovni administratori, menadžeri i supervizori

Administratori, menadžeri i supervizori imaju jedinstven uvid u svakodnevno poslovanje preduzeća. Budućnost poslovne administracije zahtjeva pripremu za rješavanje složenih problema kroz jedinstvene perspektive, te kombinaciju vještina i stručnosti za donošenje kreativnih rješenja održivosti. Administratori, menadžeri i supervizori mogu pružiti vrijedne uvide; zbog svoje praktične uloge, oni imaju drugačiju perspektivu i razumijevanje kako poboljšati poslovnu održivost.

Stručnjaci za ljudske resurse

U istraživanju koje je obuhvatilo 148 izvršnih direktora iz najvećih svjetskih kompanija i kompanija najvišeg profila, svaki ispitanik je rekao da su prakse ljudskih resursa ključne za izgradnju i opstanak održivog poslovanja. Odjel ljudskih resursa u vašoj organizaciji može igrati važnu ulogu u razvoju, kreiranju i implementaciji politika održivosti u cijeloj kompaniji. Oni mogu pomoći da se ove politike ugrade u kulturu kompanije i da se stvori trajna promjena u vašem poslovanju.

Važno je stvoriti kompanijsku kulturu koja odražava vaše vrijednosti i čini zaposlenike dovoljno slobodnim da dijele svoje ideje, uključujući i one o održivosti. Tim za ljudske resurse može djelovati kao kulturalni ambasador, pomažući zaposlenicima i novim zaposlenicima da se osjećaju prepoznati i cijenjeni kao ključni pokretači napora ka održivosti.

Zaposleni

Inicijative za održivost ne moraju uvijek dolaziti odozgo prema dolje; i zaposleni mogu dati vrijedne doprinose. Na primjer, prema Stanford Social Innovation Reviewu, zaposleni u fabrici čaja Unilever u Engleskoj, uštedjeli su kompaniji 47.500 eura i smanjili otpad od 9,3 tone papira sugerišući kompaniji da promijeni veličinu papirnih vrećica čaja. Budući da su ovi zaposlenici direktno radili s proizvodom, znali su tačno šta se može poboljšati.

Podstaknite zaposlene da govore i podijele svoja razmišljanja o tome kako vaše poslovanje može postati održivije. Rezultati bi mogli doprinijeti i održivosti i profitabilnosti. Štaviše, Stanford Social Innovation Review izvještava da to može poboljšati „zadržavanje zaposlenika, produktivnost i ukupni angažman“.

 

Izvor: Maryville University 

Related Articles